• VOG

  VOG voor vrijwilligers
  Een voetbalvereniging moet een veilige omgeving zijn voor minderjarigen. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen werken. De KNVB en NOC*NSF stimuleren sportverenigingen om een VOG op te nemen in hun beleidsplan.

  Het bestuur van VV Peize onderschrijft deze actie en wil als onderdeel van haar beleid alle vrijwilligers vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag. Ook alle leden van het hoofdbestuur vragen een VOG aan.


  Wat is een VOG?
  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.


  Waarom een VOG?
  Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Het aanvragen van een VOG in sport is gratis. Dankzij een subsidiemaatregel van de regering kunnen vrijwilligers van VV Peize gratis een VOG aanvragen.

  Hoe vraag ik een VOG aan?
  Alle vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag een deels ingevuld aanvraagformulier per mail toegestuurd. Via de link komt u terecht op de site van Justis, waarin u verzocht wordt de verklaring digitaal in te vullen.

  Uiteraard staat het een ieder vrij om niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van het seizoen 2017-2018 stelt VV Peize het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve met ingang van het seizoen 2017-2018 geen functie meer bekleden.
  VV Peize is zich ervan bewust dat wij op onze vrijwilligers een verzoek doen wat enige inspanning kost. Wij hopen echter op een ieders begrip en willen je alvast hartelijk danken voor de medewerking.