• In het bijzijn van ruim vijftig leden is afgelopen 23 juni de buitengewone algemene ledenvergadering gehouden met als onderwerp nieuwbouw clubgebouw v.v. Peize.

  Het bestuur vroeg hierin haar leden akkoord te gaan met:

  • de ingeslagen weg in het overleg met de gemeente en het te volgen proces in de weg naar realisatie van de nieuwbouw;
  • het formeren van een stichtingsbestuur (waarin de gemeente en de v.v. Peize deel gaan nemen), die het beheer en de exploitatie van de gezamenlijke kantine gaan organiseren;
  • de maximale eigen financiĆ«le bijdrage in de realisatie van de plannen.

  Ter onderbouwing van de uitgangspunten werd de notitie 'afronding initiatieffase' d.d. 10 juni 2020 van Noordhof Bouwmanagement & Advies gepresenteerd. Klaas Noordhof is door de gemeente aangesteld als projectleider. Hij heeft de notitie in samenspraak gemaakt en ter goedkeuring aan de v.v. Peize en het college van B&W aangeboden. In de notitie zijn een aantal ramingen en voorwaarden bepaald die ten grondslag gaan liggen aan de volgende definitiefase. De ramingen en voorwaarden zijn tot stand gekomen uit eigen wensen, wensen van gemeente, kengetallen en richtlijnen van KNVB en NOC*NSF.

  Nadat gelegenheidsvoorzitter Niek van Leijsen de aanwezigen door de stukken begeleide en er enkele kritische vragen werden gesteld ging de vergadering akkoord met uitgangspunten van de notitie en de ingeslagen weg.

  Over de hoeveelheid aan kleedkamers heeft de v,v. Peize de toezegging van de gemeente dat wij eventuele kleedkamers kunnen bijhuren bij mogelijke piekbelasting.
  Over de minimaal gegarandeerde opbrengsten uit de kantine is een gemiddelde gehanteerd van de afgelopen drie jaar.

  De leden hebben het bestuur expliciet gevraagd:

  • zorg te dragen voor voldoende opslagruimte voor de materialen;
  • rekenschap te houden met groei en dus eventuele makkelijke uitbreiding;
  • meerderheid te krijgen in het stichtingsbestuur van de gezamenlijke kantine om 'baas in eigen huis' te blijven;
  • het bedrag van de eigen bijdrage als maximaal te beschouwen;
  • het ontwerp terug te koppelen.

   

  Bestuur v.v. Peize