• Lockdown vermaak. Terwijl 2 bestuursleden een overleg hadden in de kantine, vermaakte de Peizer jeugd zich prima op en rond veld 2 op een woensdagmiddag in december.

    Foto credit: Simon Wekema