• Een bewogen jaar 2021.

  Een jaar waarin het bestuur van de voetbalvereniging zich in vele bochten moest wringen om de beslommeringen en beperkingen die werden opgelegd vanwege Corona het hoofd te bieden.

  Mopperende leden die de zondag voetbalmiddag moesten missen. Kantine die gesloten bleef. Niet meer kaarten. Geen nieuwtjes en verhalen (al dan niet aangedikt) kunnen uitwisselen, kortom geen sociale contactenop het voetbalveld.

   

  Maar het virus bleek niet weg en door en vanwege de overheid werden er weer beperkende maatregelen opgelegd. In de kantine moest een aparte ruimte worden afgebakend waar bezoekers die voldoende beschermd waren tegen het virus mochten plaatsnemen. Anderen mochten een drankje halen aan de bar en dan snel weer naar buiten. Geen werken gelijk.

  Na enige tijd moest er aan “de poort” gecontroleerd worden of de bezoeker wel voldoende beschermd was tegen het virus. Zo niet dan moest de toegang tot het sportpark worden ontzegd. Een zeer lastige maatregel om in praktijk te brengen. Desondanks moet ik de leden van onze vereniging een compliment geven dat zij hieraan hun medewerking wilden verlenen. Het besef dat het bestuur dit niet had verzonnen voerde wel de boventoon.

  Maar was het dan allemaal kommer en kwel in 2021. Nee beslist niet. Onze vrijwilligers, trainers en leiders deden allemaal hun uiterste best om er iets van te maken. Veel respect en lof daarvoor. Tijdens bestuursvergaderingen werd hierover dan ook met trots gesproken. Training bleef mogelijk, evenals onderlinge voetbalpartijtjes voor jeugdleden. Oké er gaan wel dingen mis maar vele zaken gaan juist goed. Alleen jammer dat zaken die niet goed gaan het meest in het oog springen.

  Als voorzitter ben ik van mening dat het bestuur van uw vereniging in het afgelopen jaar hard heeft gewerkt. Zo zijn er door een tomeloze inzet vele nieuwe sponsoren binnengehaald en is er door twee bestuursleden hard gewerkt om de spelende leden in een nieuw tenue te steken. Ik hoop dat er na de winterstop weer gevoetbald mag worden, zodat u onze voetballers in de nieuwe outfit kunt zien spelen.

  Voorlopig zullen we hier echter nog op moeten wachten. De kantine is en blijft gesloten.

  Toch een kers op de taart.

  En hebben we nog een hoogtepunt in 2021. Ik zeg volmondig JA.
  De bouw van het nieuwe Sporthuis Peize kan doorgaan. Na vele project/stuurgroep overleg vergaderingen, waarin 3 leden van de vereniging zitting hebben is het dan eindelijk zover.

  De gemeenteraad heeft op 22 december de plannen voor de bouw goedgekeurd en besloten dat hiervoor een bedrag van € 2.150.000 beschikbaar wordt gesteld. Dit moet ertoe leiden dat er in de eerste helft van 2022 een aanvang met de bouw wordt gemaakt.
  Het is, zoals reeds eerder tijdens de algemene ledenvergadering medegedeeld, de bedoeling dat het beheer en de exploitatie van het nieuwe sporthuis in handen komt van de VV Peize.

  Het bestuur ziet deze ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet.
  Het bestuur is van mening dat de raadsleden een compliment moet worden gemaakt in het vertrouwen dat zij in het bestuur en de vereniging hebben getoond.

  Rest mij voor nu om u namens het bestuur van uw voetbalvereniging Prettige Kerstdagen en een gezond en sportief 2022 te wensen en ik hoop u allen in het nieuwe jaar weer op ons prachtig sportcomplex te mogen ontmoeten.
  Harm Jan Danker, voorzitter

   

rfwbs-slide