• Teamindeling Senioren, vrijdag – zaterdag – zondag – zaal – dames - JO23 en JO19;

  De TC heeft na divers overleg de indelingen voor het seniorenvoetbal en de O23 en O19 gereed.
  Diverse versies en scenario’s zijn aan de orde geweest maar uiteindelijk is gekozen voor de getoonde visie.
  Door de gebruikelijke opzeggingen en het hebben van te weinig spelers voor twee O19 teams lagen en liggen de aantallen lastig.

  Hadden we vorig seizoen twee O19 teams, dit jaar hebben we een O19 en O23 team.
  Wij kenden O23 nog niet eerder binnen de vv Peize maar de TC is van mening, en er van overtuigd, dat het creëren van dit team het komend seizoen zeker een must is voor de vv Peize.
  Het behouden van jeugdspelers en het daarmee creëren van een nieuwe stuwing voor de toekomst van ons 1e elftal gaf hierbij de doorslag.

  Naast het prestatieve heeft de TC oog gehouden voor “de vriendenteams” waarbij de spelers al jaren bij elkaar spelen en dit nog steeds leuk gaat.
  Dus geen totale metamorfose binnen de teams van het vorig seizoen.

  Ook is de TC er vanuit gegaan dat ieder spelend lid het liefst zo vaak mogelijk wil voetballen en de TC dit moet faciliteren.
  Hierdoor zijn er teams ontstaan die soms een minimale bezetting hebben, maar hiervoor hebben wij gekozen boven teams met bijna 20 of meer spelers. Dat de teams daarbij gedurende het seizoen dus de hulp moeten hebben van andere teams wanneer zich problemen voordoen is daarbij een must! Ook zal het wedstrijdsecretariaat rekenschap houden met het plannen van de aanvangstijdstippen van de thuiswedstrijden.

  Dit was vorig seizoen niet anders en hierbij hebben jullie aangetoond dat die bereidwilligheid er zeker is!
  Zondag – Zaterdag, Senioren – jeugd of vice versa. De TC vertrouwd erop dat dit ook het komend seizoen wederom het geval is.

  Zoals al eerder aangegeven hebben de dames op dit moment nog te weinig speelsters maar we hopen op nog een aantal nieuwe leden hier.
  Mocht dit niet het geval zijn kunnen een aantal dames nog worden ondergebracht bij de jongens in de jeugdteams.
  Uiteraard is aanvulling bij de overige teams ook mogelijk.

  Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen zal er overleg met de trainers plaatsvinden over de invulling van de trainingen en trainingstijden.

  Rekende op opnieuw een leuk seizoen,

  De technische commissie;

  Gerard Mensinga (vrz)
  Ronald van Biessum
  Arjan Gritter
  Gert Ebels
  Marcel Venema

  elftalindeling seizoen 24-25 senioren v2

  Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kan dat via email tc@vvpeize.nl

rfwbs-slide