• Sloop oude dug outs hoofdveld

    Juni 2019
    In de zomervakantie zijn door een aantal vrijwilligers de 40 jaar oude dug outs op het hoofdveld door een aantal vaste vrijwilligers gesloopt en in een container afgevoerd.
    Onder leiding van Ed en Willem Bever van de VV Peize (Geert G en Theo M) is dit op een vakkundige manier aangepakt. Na deze sloop is er op alle drie de velden een stuk uitgegraven waar
    de fundering van alle 6 nieuw aangeschafte dug outs door de firma Been en Luinge is aangelegd. Voor de competitie zullen de dug outs geplaatst worden.
    Op de bijgevoegde foto’s een impressie.