• Opbrengst krasactie Jeugdleden.

  In het late voorjaar 2019 is door de meeste jeugdleden de krasactie voor een belijningsmachine en dug outs uitgevoerd.
  Tevens waren er een aantal elftallen en individuen die een bijdrage hebben geleverd.
  In de zomer zijn de laatste bedragen binnen gekomen waardoor we nu het definitieve resultaat bekend kunnen maken.
  De krasactie heeft uiteindelijk het geweldige bedrag van € 3201.91 opgeleverd, fantastisch.
  De komende tijd zullen we nadere mededelingen doen over de besteding van deze gelden.
  Namens het bestuur iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.