•  

  Het heeft even geduurd maar zoals aangekondigd op de laatste trainers-leiders bijeenkomst presenteren wij hierbij ons jeugdbeleid voor 2019-2014.

  Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met de technische commissie, de trainerscoördinator en de jeugd coördinatoren binnen onze vereniging.
  Het doel van de notitie is helderheid te verschaffen in het te voeren beleid, de ambities, de benodigde functies en hetgeen we van elkaar mogen verwachten.

  Verzoek aan alle betrokkenen is dan ook deze notitie tot zich te nemen.

  Je kan het jeugdbeleid 2019-2024 hier vinden.
  https://www.vvpeize.nl/downloads/

  Wij wensen jullie veel leesplezier.
  Bestuur vvPeize