• Peize, 31 Mei 2018

  Kledingcommissie v.v. Peize

  Corry de Boer
  06-25398328
  corry99@msn.com

  Miranda de Vries
  06-22334400
  miranda-devries@live.nl

  Richard Akkerman
  06-23928019
  R.akkerman@vnn.nl

  Geachte leider,

  Allereerst willen wij je hartelijk bedanken voor je inzet dit seizoen en hopen je weer te kunnen begroeten in het nieuwe seizoen 2018-2019. Het eind van het voetbalseizoen 2017-2018 is in zicht en na het spelen van de toernooien zullen de kledingtas en overige materialen weer ingeleverd moeten worden.

  Wij hebben dinsdagavond 19 juni gepland om de kleding, intrapballen, waterzak en spons en coachjassen in te leveren.

  Om op deze avond niet voor discussies komen te staan nog even het volgende:

  In 2014 is het kledingplan ingevoerd met het daarbij behorende reglement dat aan het begin van het seizoen aan u is uitreikt. Zoals in het reglement is aangegeven worden de kosten van vermissing van kleding via de leider aan het team doorbelast.

  Zorg er dus s.v.p. voor dat alles compleet wordt ingeleverd !!!

  Tijdens de inleveravond zal de kledingtas gecontroleerd worden op aantallen en defecte kleding. De sokken hoeven NIET ingeleverd te worden. Deze mogen de spelers houden. Denk ook om de leidersjassen. Voor de volledigheid hierbij de bedragen, welke door het team betaald moeten worden, als er kleding ontbreekt:

  Kosten Shirt € 32,50, Kosten Broek € 22,50, Kosten Teamjas € 69,95

  Hieronder staan de tijden wanneer de desbetreffende teams worden verwacht.

  Dinsdag 19 Juni 2018

  Alle JO-8/9-teams 19.00 - 19.15 uur

  Alle MO/JO11-teams 19.15 - 19.30 uur

  Alle MO/JO13-teams 19.30 - 19.45 uur

  Alle MO/JO15-teams 19.45 - 20.00 uur

  Alle MO/JO17/JO19- teams 20.00 - 20.15 uur

  Alle Senioren teams + 7x7 Teams 20.15

  Alvast bedankt en tot dinsdag 19 juni in de bestuurskamer van de vv Peize.

  Met vriendelijke sportgroet,

  Kledingcommissie vv Peize