• Beste leden,

  Op 29 januari wordt er weer een kwartaalcontributie automatisch geïncasseerd. Dat is de 2e van dit seizoen.

  We proberen zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan, wat bij de jeugdteams nog redelijk lukt, voor de oudere leden is dit helaas niet mogelijk.
  Door echter wel de contributie te incasseren weten we met zijn allen het hoofd boven water te houden voor de VV Peizen, daarvoor dank!
  Mocht deze incasso tot onoverkomelijke problemen leiden dan kan dit met de penningmeester (nvanleijsen@ziggo.nl) worden kort gesloten.

  Namens bestuur VV Peize,
  Niek van Leijsen, penningmeester