• Beste leden,
   
  Op 29 maart wordt er weer een kwartaalcontributie automatisch geïncasseerd. Dat is de 3e van dit seizoen.
  Mocht deze incasso tot onoverkomelijke problemen leiden dan kan dit met de penningmeester (nvanleijsen@ziggo.nl) worden kort gesloten.
   
  Namens bestuur VV Peize,
  Niek van Leijsen, penningmeeste