• Beste jeugdspelers, ouders en trainers

  Zoals al op de website stond vermeld mogen we gelukkig vanaf woensdag 29 april weer met de trainingen voor de jeugd gaan starten! Wel zullen we met elkaar een aantal regels moeten afspreken om de 1.5 afstandsregel zo goed mogelijk te kunnen hanteren.

  Vanuit de TC hebben we hier over nagedacht en hebben we de volgende opzet uitgewerkt:

  Allereerst nog even de spelregels vooraf zoals die door de overheid zijn opgelegd:

  • De teams van O7 t/m O13 (jeugd t/m 12 jaar) mogen normaal trainen en hoeven geen 1.5 meter afstand van elkaar te bewaren.
  • Teams O14 t/m O19 mogen trainen maar daarbij geld wel dat er ook gedurende de training 1.5 meter afstand bewaard moet worden.
  • Kleedkamers en kantine blijven gesloten. Iedereen gaat dus thuis douchen.
  • Anderen dan de trainers en de spelers mogen NIET bij de training aanwezig zijn. Dus ook bij de jongste jeugd mogen GEEN ouders aanwezig zijn.

  Om deze regels zo goed mogelijk te hanteren hebben we vanuit de TC een trainingsopzet gemaakt waarbij we gaan trainen op Veld 2 en Veld 3 (Het trainingsveld is door de gemeente al ingezaaid en mag om die reden niet gebruikt worden, ook gaat de gemeente binnenkort met veld 3 aan de slag maar de startdatum hiervan is op dit moment nog onbekend).  We hebben ook in de trainingstijden soms een klein beetje moeten schuiven om  er voor te zorgen dat er niet teveel speler tegelijk aanwezig zijn. Tussen elke trainingsgroep zit nu ten minste een kwartier ruimte om gedoseerd en met inachtneming van de 1.5 meter afstandsregel het sportpark te verlaten en op het sportpark te komen.

  Hieronder de nieuwe trainingsopzet en de veldbezetting. Kijk goed wanneer je traint en welk velddeel je gebruiken moet.   Verder gelden de volgende regels:

  Teams JO8 t/m JO11-2:

  Deze teams gaan de komende weken zowel op de maandag als de woensdag de circuittraining volgen.  Voor het halen en brengen van de kinderen spreken we het volgende af:

  • Zorg dat je op tijd bent, maar kom niet te vroeg naar de training zo geven we de groep voor jullie de ruimte om veilig het sportpark te verlaten
  • Ouders blijven te allen tijde buiten de hekken van het sportpark.  Ronald van Biessum zal in het begin van het sportpark staan om de kinderen op te vangen en direct naar het juiste veld te leiden.
  • Na afloop van de training verlaten de kinderen team voor team gefaseerd het sportpark. Ouders kunnen wachten op het schoolplein met in acht neming van de 1.5 meter afstandsregel. 

  Teams O13 t/m O19

  • Zorg dat je op tijd bent, maar kom niet te vroeg naar de training zo geven we de groep voor jullie de ruimte om veilig het sportpark te verlaten
  • Houdt te alle tijd rekening met de 1.5 meter afstandsregel. Zowel voor, tijdens en na de training.

  Hoewel het wennen zal zijn en voor de oudere teams zeker aanpassing in de training zal vergen hopen wij door het nemen van deze maatregelen er voor te zorgen dat iedereen toch weer met plezier kan gaan trainen !!   

   

  Download hier het trainingschema