• Corona maatregelen VV Peize
  • De kantine is gesloten;
  • Kleedkamers zijn (voorlopig) open, maar gebruik deze zo kort mogelijk en houdt in de kleedkamers 1,5 meter afstand van elkaar;
  • Kom op de fiets naar thuiswedstrijden;
  • Kom omgekleed naar he sportpark;
  • Douche zoveel mogelijk thuis;
  • Spelers gebruiken hun eigen bidon;
  • Verlaat het sportpark z.s.m. na de training en wedstrijd;
  • Bovenstaande geldt ook voor scheidrechter en begeleiding;
  • Gebruik van eigen consumpties op ons sportpark is niet toegestaan;
  • Houdt altijd 1.5 meter afstand buiten het veld;
  • Vanaf jo19 en de seniorenteams geldt voor elk team gebruik maken van 2 kleedkamers;
  • Tijdens jeugdwedstrijden is de bestuurskamer gesloten, behalve voor leden die hier beslist aanwezig moeten zijn voor bijvoorbeeld het halen van een sleutel of om gebruik te maken van de computer. De bestuurskamer kan niet als verlengstuk van de kantine worden gebruikt voor bijvoorbeeld het drinken van koffie o.i.d.
  • Bij seniorenwedstrijden kan gebruik worden gemaakt van de bestuurskamer, mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Hierdoor mogen maximaal 7 personen bij seniorenwedstrijden in de bestuurskamer aanwezig zijn  Ook bij het betreden en verlaten van de bestuurskamer de 1,5 meter in acht nemen.  

  Verder adviseert het bestuur om tijdens het vervoer naar uitwedstijden een mondkapje te dragen.

  Hieronder een aantal antwoorden op vragen die worden beantwoord op de website van de Rijksoverheid.

  Spelregels voor sport in het kort

  In het kort de spelregels voor het sporten: 

  • Binnen- en buitensport is toegestaan.
  • Iedereen houdt 1,5 meter afstand. Is dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop? Dan mag u de 1,5 meter tijdelijk loslaten.
  • Voor en na het sporten houdt u wél 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook in de kleedkamers.
  • Kleedruimtes, douches en toiletten mogen gebruikt worden.
  • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor de start van een training of wedstrijd.
  • Sinds 29 september 2020 is publiek niet toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt voor 4 weken en zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden.
  • Sinds 29 september zijn sportkantines tijdelijk dicht.

  Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?

  Nee. Dat mag sinds 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

  Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?

  Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt wel de maximale grootte van een gezelschap van 4 personen voor sporters wel.

  De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. 

  Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?

  Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

  Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

  Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

  Dit zijn een aantal vragen die beantwoord worden op de website van de Rijksoverheid. Voor een volledig overzicht van vragen op het gebied Covid maatregelen in de sport verwijzen wij naar:

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

   

  Bestuur VV Peize.