• "Wegens privé omstandigheden heeft onze verzorger Klaas van der Weide het bestuur van de VV Peize verzocht om zijn contract met onmiddellijke ingang te beëindigen.

    Hoewel het bestuur dit verzoek zeer betreurt, heeft het bestuur gemeend dit verzoek te moeten inwilligen. Er zal met spoed naar een vervanger voor Klaas worden gezocht.

    Het bestuur hecht er grote waarde aan om Klaas hartelijk dank te zeggen voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren en wenst hem veel succes in de toekomst."

    Het bestuur VV Peize.