• Contributie
  Categorie Jaarbedrag Termijnbedrag
  19 jaar + € 230 € 57.50
  13 t/m 18 jaar € 190 € 47.50
  6 t/m 12 jaar € 170 € 42.50
  Kabouters € 60 € 15.00
  Combi veld + zaal € 360 € 90.00
  30+ 35+ en 45 + € 125 € 32.25
  Niet-spelend lid € 30 € 7.50
 • Informatie

  Tijdens de algemene jaarvergadering in oktober kunnen de hier getoonde contributies gewijzigd worden

  De contributie wordt met € 125 verhoogd indien geen kantinediensten of andere vrijwilligerstaken worden verricht. Voor de daarvoor in aanmerking komende personen wordt de contributie verhoogd voor het wassen van het tenue (€ 30).

  Alle leden betalen contributie via automatische incasso en er is geen optie om de contributie contant te voldoen. De automatische incoasso moet worden ingevuld bij inschrijving. De contributie kan betaald worden via een eenmalig incasso voor de jaarcontributie of er wordt in vier gelijke termijnen(okt/dec/febr/april) van de rekening afgeschreven. Wanneer bijzondere omstandigheden verhinderen aan de verplichtingen te voldoen dient men zich tot de penningmeester te wenden.

  Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor het gehele seizoen van 1 juli tot en met 30 juni. Gedurende deze gehele periode is contributie verschuldigd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden en wel vóór 15 mei bij de Ledenadministratie te bereiken via:

  Ton van der Meijs
  Turfringen 22
  9321 AZ Peize
  050-5033663
  ledenadministratie@vvpeize.nl

 • Of klik op de onderstaande knop om je online aan te melden

rfwbs-slide