• Ledenadministratie

  Ton van der Meijs ledenadministratie@vvpeize.nl 050-5033663

  CONTRIBUTIE 2021-2022: Bankrekeningen Rabobank Noordenveld NL34RABO03531.044.69
  19 jaar en ouder € 218 per jaar
  13 t/m 18 jaar € 171 per jaar
  6 t/m 12 jaar € 146 per jaar
  kabouters € 50
  Zaalvoetbal 120 per jaar

  Kledingplan € 36,- per jaar

  35+ en 45+ incl. kledingfonds € 115 per jaar

  Niet spelend lid € 28,- per jaar
  Tijdens de algemene jaarvergadering in oktober kunnen de contributies gewijzigd worden.
  Contributie wordt met € 100 verhoogd indien geen kantinediensten o.i.d. worden verricht. Voor de daarvoor in aanmerking komende personen wordt de contributie verhoogd voor het wassen van het tenue (€ 30).

  Contributie kunt u niet contant betalen aan een van de bestuursleden. Alle leden betalen contributie via automatische incasso.
  Deze moet worden ingevuld bij inschrijving. De contributie kan betaald worden via een eenmalig incasso voor de jaarcontributie of er wordt in vier gelijke termijnen(okt./dec./febr./april) van de rekening afgeschreven. Wanneer bijzondere omstandigheden verhinderen aan de verplichtingen te voldoen dient men zich tot de penningmeester te wenden. Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor het gehele seizoen van 1 juli tot en met 30 juni. Gedurende deze gehele periode is contributie verschuldigd.

  Lid worden van onze leuke voetbalclub? Download het aanmeldformulier en vul deze volledig in en lever deze in bij de ledenadministratie. (adres staat op het formulier)
  Download hier Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden en wel vóór 15 mei

  bij de Ledenadministratie, Turfringen 22, 9321 AZ Peize.

 • Liever digitaal aanmelden? Klik op "AANMELDEN" om het formulier te openen.