• Geschiedenis van v.v. Peize: van PVC via SVP naar v.v. Peize

  Op een dag in de herfst van 1931 spijkerde Klaas Oldenburger een stuk bordkarton aan een boom en wachtte af.

  "Wat is dat Klaas?"

  "Lees zölf mor"

  WIE WIL VOETBALLEN KAN ZICH OPGEVEN BIJ KLAAS OLDENBURGER, LUITJE GELLING, HARM GELLING.

  Vol ongeduld wachtten deze jongens op de dingen die zouden gebeuren. De eerste dag gebeurde er echter niets. "Mörgn vast wel" zei Klaas tegen zijn vrienden.  Helaas voor deze pioniers; ook die dag was de oogst nul komma nul. "Wai goan noar meester, die helpt ons wel" zei Klaas. 'Meester' was meester van Kampen, het jonge hoofd der school van Peize. Hij stond bekend als sportliefhebber. "Meester, wij willen graag een voetbalclub oprichten. In Roden, Vries en in nog meer dorpen is al zo'n club. Wij willen hier ook voetballen, maar de jongens komen niet, wilt u ons helpen?" zei Klaas. "Goed, mörgnvroug vergoadering in schoul. Het begunt om half tien. Je moet'n 't ook teegn andere jongs zeggn" zei de meester. De volgende ochtend, op zondag,verzamelden zich een twaalftal jongens in de klas van meester, en na wat heen en weer gepraat werd besloten een voetbalclub op te richten. Meester van Kampen meende dat er twee dingen moesten gebeuren: "Er moet een veld en een bal komen". Niemand sprak de meester tegen.

  Aan Reinder Ensing werd gevraagd om diens terrein achter de kerk te mogen gebruiken. En Klaas Oldenburger stelde een bal beschikbaar. Het was 25 oktober 1931. De voetbalclub in Peize was een feit. Als naam koos men voor PVC (Peizer Voetbal Club).
  In het begin veranderde er weinig, alhoewel er langzamerhand wel een vaste kern spelers ontstond.

  Van officiële wedstrijden was nog geen sprake. Dat veranderde door de activiteiten van een textielkoopman, die voor zijn beroep met een fiets vol koffers bij de huizen langs ging om zijn waren aan te prijzen. Van der Mark, zo heette hij, reed heel Noord Drenthe rond en sprak vooral met liefhebbers van het voetbalspel op zijn tocht door de dorpen. Hij voetbalde zelf niet maar er stak in de man een echte organisator, want hij was het die de stoot gaf tot oprichting van de OVB, de Onderlinge Voetbal Bond. De Groninger Voetbal Bond had er een behoorlijke concurrent aan. Waarom men zich overigens niet bij de GVB aansloot, is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk was die bond voor de kleinere clubs gewoon te duur. Feit is in ieder geval, dat praktisch alle Noorddrentse clubs van de OVB lid werden.

  Het bestuur van die dagen bestond uit 6 personen, waaronder Jans Laning die het baantje van sekretaris op zich nam. Zijn kapperszaak aan de oude Velddijk werd een soort hoofdkwartier voor PVC: de opstellingen werden er in elkaar gedraaid, de wedstrijden besproken en de teleurstellingen na een nederlaag verbeten. De eerste maanden van 1932 had PVC het moeilijk, vooral omdat enkele leden, hun heil bij Lieveren zochten. Het tij keerde pas toen enkele Eelder jongens zich bij PVC als lid meldden. De seriewedstrijden vormden een zeer belangrijke inkomstenbron voor PVC. Elke deelnemende ploeg moest 1,50 gulden inleggeld betalen. Omdat er heel wat ploegen aan dit soort wedstrijden meededen, tikte dat aardig aan. De seriewedstrijden vormden ongetwijfdeld de hoogtepunten in het jonge bestaan van PVC.

  Alleen in de herfst- en wintermaanden kon PVC over het terrein achter de kerk beschikken. Zodra de koeien weer in de wei konden,dus als het gras weer ging groeien, moesten de voetballers hun heil elders zoeken. Andere locaties werden gezocht en gevonden. Zo is er gespeeld aan de Achteromweg (om precies te zijn: achter het terrein van boer Mellema) of achter cafe Suurd aan de Oude Velddijk. Dat veld was echter aan de krappe kant waardoor er uitgeweken naar de plek waar nu camping Hoppenhof domicilie heeft. Een andere plaats waar de Peizer voetballers in die jaren neerstreken was tegenover de melkfabriek, vlakbij het huidige hertenkamp. In1934, verplaatste PVC zich naar de Brinkweg. Dat terrein is ongeveer 3 jaar de thuisbasis van de voetbalvereniging geweest.

  Op 16 juni 1934 nam het PVC-bestuur dan toch de beslissing om over te stappen naar de GVB. Die stap naar de GVB had overigens tot gevolg dat PVC naar een andere naam moest uitzien, omdat er al een andere club met die naam ingeschreven stond. Er werd gekozen voor SVP, Sport Vereniging Peize.

  Een mijlpaal in de geschiedenis van onze vereniging werd in juni 1941 bereikt, toen SVP in Hoogezand in de ring moest tegen BNC om het kampioenschap van de eerste klasse van de GVB. Grote groepen fietsers verlieten Peize om deze wedstrijd mee te beleven. Er werd met 3-2 gewonnen en daarmee was promotie naar de KNVB (toen nog Nederlandse Voetbalbond) afgedwongen.

  De GVB heeft ons daarna nooit meer terug gezien, althans met ons eerste. Pas jaren later werd de clubnaam in vv Peize veranderd. Dat was in 1947 om precies te zijn; in datzelfde jaar kreeg de vv Peize van de gemeente toestemming om het gemeentewapen, de Hopbel, als embleem op shirts en vlag aan te brengen.

  Via PVC en SVP nu dan de status van grote broer: v.v. Peize.

   
rfwbs-slide