• Geacht lid van v.v. Peize,

   


  Het bestuur van de Voetbalvereniging Peize nodigt jou / u uit om aanwezig te zijn bij een Bijzondere
  Algemene Leden Vergadering (BALV) op 12 juni a.s. In het kader van o.a. de planontwikkeling van de
  nieuwbouw en de financiële consequenties er van, is er genoeg reden om bij elkaar te komen.
  Voorlopige agenda BALV 12 juni 2021

  Locatie: naast het clubgebouw;
  Tijdstip: 15:00 – 17:00u
  17:30 – 19:30u (2e
  ronde indien nodig)

  Agendapunten
  1. Opening;
  2. Toestemming vergadering aantal statutaire verplichtingen te verleggen naar ALV in okt-21;
  3. Notulen vorige BALV betreffende nieuwbouw;
  4. Presentatie Sporthuis Peize VO+;
  5. Voorstel Nevenplan + zelfwerkzaamheid;
  6. Financiering en eigen bijdrage;
  7. Goedkeuring door de vergadering van het VO+, het nevenplan, de zelfwerkzaamheid + financiële
  consequenties voor de voetbalvereniging;
  8. Voorstel beheer en exploitatie van de nieuwe kantine;
  9. Goedkeuring door de vergadering van het beheer- en exploitatieplan;
  10. Voorstel nieuwe veldverlichting;
  11. Goedkeuring veldverlichting;
  12. Rondvraag;
  13. Sluiting.

  De statuten vereisen bij een (B)ALV een minimale opkomst van 55 personen. Bij een opkomst lager
  dan dat aantal zal de BALV na opening en vaststelling van het te lage aantal aanwezigen worden
  afgesloten om daarna direct een nieuwe BALV te openen met de wel aanwezigen.

  Let op! Zoals de overheidsregels nu zijn, mogen we met max. 50 mensen bij elkaar komen. Bij een
  grotere belangstelling dan 50 personen zullen we een tweede aansluitende sessie houden.
  Vermochten de regels veranderen, dan zullen we de organisatie van de vergadering ook aanpassen.

  Vanwege bovenstaande is voor deelname aan de BALV aanmelding vooraf verplicht.
  Stuur daartoe een e-mail naar secretariaat@vvpeize.nl. Niet aangemeld betekent geen deelname aan de BALV.

  Namens het bestuur van v.v. Peize,
  De secretaris