• Agenda ALV VV Peize op 21 oktober 2021

  ALV vv Peize 21 oktober 2021.

  Lokatie: kantine vv Peize

  Aanvang: 21u.

   

  Agenda:

  1. Opening.

  2. Bestuursverkiezing.

  Gerard Mensinga en Niek van Leijsen zijn aftredend en herkiesbaar.
  Monique Inja is tussentijds afgetreden. Zij vervulde de functie van secretaris. Het bestuur stelt voor om Eric Berghuis toe te laten treden tot het bestuur van de VV Peize. Hij vervult (reeds) de functie van secretaris.
  Daarnaast stelt het bestuur voor om Chris Arbeider toe te laten treden tot het bestuur.

  Tegenkandidaten kunnen tot 1u voor de vergadering via mail bij het bestuur worden aangemeld. Mail: secretariaat@vvpeize.nl 

  3. Binnengekomen stukken.

  4. Rapportages "bestuur kolommen".

  5. Supportersvereniging.

  6. Financieel jaarverslag.

  7. Verslag kascommissie.

  Verkiezing kascommissie. Aftredend Wim Stroetinga.

  - Pauze - 

  8. Voorstel contributie verhoging.

  9. Begroting 2021-2022.

  10. Stand van zaken m.b.t de nieuwbouw.

  11. Overige mededelingen & Rondvraag.

  12. Sluiting.

  - Drankje van de voorzitter -

   

  Let op! Deze ALV vindt plaats onder de geldende bepalingen van onze overheid. Dit betekent dat iedere aanwezige een werkende QR-code bij zich dient te hebben.