• Aanscherping Corona maatregelen.

  Leden van de VV Peize,

  Het bestuur van de VV Peize constateert dat de genomen Corona maatregelen die op onze accommodatie gelden, niet, of onvoldoende worden nageleefd.

  Met name het houden van 1,5 meter afstand van elkaar, alsmede maximaal 4 personen aan een tafel wordt niet nageleefd.

  Om algehele sluiting van de accommodatie, en met name de kantinefaciliteiten tegen te gaan is bestuur van de VV Peize van mening, dat tot het instellen en handhaven van sluitingstijden van de kantine moet worden overgegaan.

  De sluitingstijden zijn als volgt vastgesteld:

  Op dinsdag en donderdagavond 23.00 uur

  Op zaterdag 18.00 uur

  Op zondag 14.00 uur (indien alleen ’s morgens een wedstrijd) en 18.00 uur.

  Het bestuur van de VV Peize spreekt de verwachting uit dat iedereen zich aan de maatregelen zal houden. Indien dit niet gebeurt zal helaas tot sluiting van de kantine moeten worden overgegaan.

  Het vriendelijk verzoek is dan ook dat de leden van de VV Peize zich aan de Corona maatregelen houden.

  Namens het bestuur,

  Harm Jan Danker
  voorzitter.