• Aanleg drainage hoofdveld gestart

    De voorbereidngen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang. Maandag 8 juni zijn de drainage werkzaamheden begonnen op het hoofdveld. Hoewel het in deze droge periode niet noodzakelijk is, zal het veld straks bij veel regenval beter bespeelbaar zijn. Hierdoor kunnen wedstrijden bij slechter weer vaker doorgaan.

    Op donderdag 1 juni zijn de laatste trainingen en op vrijdag 12 juni worden de velden gesloten. Dan gaan ook veld 2 en 3 in onderhoud.